NSB burgemeester van den Brink

 

De NSB’er Wouter Hendrik Van den Brink werd op 14 februari 1944 benoemd tot burgemeester van Wageningen.
Hij werd geboren in Barneveld op 9 juni 1904.

Van juni 1940 tot begin 1944 was hij verbonden aan de Sicherheitsdienst (SD) te Arnhem.

Zaterdag 13 mei 1944 werd Van den Brink geïnstalleerd als burgemeester.
Nu was het de gewoonte dat de burgemeester van Wageningen ook benoemd werd tot curator van de Landbouwhogeschool.
Van den Brink verwachtte dat hij ook benoemd zou worden in het Curatorium. Toen die benoeming uitbleef schreef hij een brief aan ‘kameraad’ van Dam met de vraag waarom zijn benoeming achterwege bleef.
Op 31 mei 1944 schreef Van Dam een brief aan de president-curator, hij (Van Dam) was tegen een benoeming.
Jan van Dam was secretaris-generaal van het ministerie van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.

Dinsdag 5 september ‘Dolle Dinsdag’ vertrok het gezin van de burgemeester mee met de wegtrekkende Duitse troepen.
Van den Brink zelf liet zich daarna nog af en toe in Wageningen zien.
Op 17 september 1944 was hij tijdens het bombardement in zijn woning Ericalaan 6,  met zijn chauffeur/bewaker en de familie Heijdenrijk. De dag van het bombardement was hij onzichtbaar en onvindbaar evenals de dagen daarna.

Op 28 september 1944 werd Van den Brink door de waarnemend commissaris van de provincie Gelderland ir. H. Hondius benoemd tot waarnemend burgemeester van Barneveld.

Van den Brink werd gearresteerd op zijn onderduikadres. Na een kort verblijf in het interneringskamp te Wezep kwam hij voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem.
Hij werd veroordeeld tot een verblijf in een Rijkswerkinrichting.
Conform de eis veroordeelde de Bijzondere Raad van Cassatie dd. 25-02-1950 Van den Brink tot 9 jaar en 6 maanden met aftrek van voorarrest.

 

Bronnen
Kleine Kroniek 1940 – 1945 . F. van der Have
Gemeentearchief Wageningen.

 

Reacties zijn gesloten.