Het Monument voor de Gevallenen

 

 

 

Monument voor de Gevallenen

 

 

1940 - 1945 in dankbare herinnering aan allen die hun leven lieten voor het vaderland 3 - 5 1946

1940 – 1945
in dankbare herinnering
aan allen die hun leven
lieten voor het vaderland
3 – 5 1946

 

Begin mei 1946 werd aan de Nieuwe Weg( nu Costerweg) door een zestal leden van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers (GOIW) een eenvoudig houten kruis opgericht ter nagedachtenis aan alle tijdens de tweede wereldoorlog omgekomen Wageningse inwoners.

Deze plek was uit praktische overwegingen gekozen even buiten de binnenstad bij een kruispunt en dus goed zichtbaar. In de binnenstad was geen goede plaats beschikbaar, de opbouw werkzaamheden waren in volle gang.

 

 

Op 15 september 1952 stelde burgemeester en wethouders, de raad der gemeente in kennis van het volgende voorstel:
Het Comité tot oprichting van het Bevrijdingsmonument had na de afrekening van dat monument nog een klein saldo aan geldmiddelen dat het Comité zou willen gebruiken om het monumentje enigszins te verfraaien en een meer duurzaam karakter te geven.
De kosten van de materialen werden door het Comité gedragen en het werk door gemeente personeel uitgevoerd.
De dienst gemeentewerken vervaardigde het ontwerp.

Vernieuwde monument voor de gevallenen

Vernieuwde monument voor de gevallenen

Op 17 september 1952 had de Raad zich verenigd met het voorstel.
Het ongeverfde houten kruis werd vervangen door een wit kruis, staande op een bordes voor een halfronde stenen muur met aan weerszijden bakstenen bloembakken.

 

 

Na het verleggen van de Nieuwe Weg werd het terrein waar het monument staat veranderd. Het wandelpad en de banken verdwenen en de grond werd flink opgehoogd.
De traptreden naar het bordes verdwenen onder deze laag grond.

 

Initiatief: GOIW
1e Ontwerp GOIW
2e Ontwerp Gemeente Wageningen
Onthulling 3 mei 1946

 

Adoptie:
Johan Friso school

 

Reacties zijn gesloten.