Ede Joods monument

 

Het monument werd op 18 april 2012 gewijd door rabbijn Marianne van Praag van de liberaal-Joodse gemeente Gelderland.

De Edese inwoners Pieter Renkema en Judith Bosman hebben het initiatief genomen een monument op te richten ter nagedachtenis aan de Joodse medeburgers uit de gemeente Ede die zijn weggevoerd en niet terugkeerden.

Van een vijftigtal Joodse inwoners zijn de namen en overige gegevens bekend en staan op het monument als genoemden.

Omdat vele Joodse onderduikers zijn weggevoerd zonder dat zij ooit als bewoners zijn geregistreerd, was het ondoenlijk alle namen met gegevens te achterhalen en worden zij herdacht als ongenoemden.

Zij die wel op het monument vermeld staan vormen slechts een afspiegeling van het totaal.

Joods monument Ede Foto: gemeentearchief Ede

Joods monument Ede
Foto: gemeentearchief Ede

Door de ontwerper van het monument, Roger Nowacki, is gekozen voor een vorm waarbij een steen gedragen wordt door vier pilaren. Het is dus geen grafsteen die ligt of rechtop staat maar een steen die zweeft.

Het jongste slachtoffer op het monument is de vijfjarige Hartog Vrij.

 

 

Reacties zijn gesloten.