Maatschappelijk hulpbetoon 1940

 

 

Na terugkeer van de evacuatie in 1940 bleken in Wageningen 132 woningen en andere gebouwen totaal verwoest en 112 zwaar beschadigd te zijn.
Aula en Ceres

Er waren 150 gezinnen dakloos geworden. De meeste daklozen werden ondergebracht bij familie en kennissen. Voor wie dat niet mogelijk was, in de Aula van de Landbouwhogeschool waren tijdelijk diverse diensten ondergebracht waaronder de dienst huisvesting, die iedereen aan onderdak wist te helpen.
Warme maaltijden werden gekookt in de studentensociëteit Ceres en in de naastgelegen Aula van de landbouwhogeschool uitgereikt.

Tijdens de afwezigheid van de bewoners was er veel vernield en geplunderd. Veel goederen lagen in de buitenlucht door de gemeente verspreid of waren in andere woningen terecht gekomen.
Er werd een opsporingsdienst ingesteld met de taak het opsporen en registreren van huisraad, kleding en fietsen.

Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van Maatschappelijk Hulpbetoon, de wethouder W. van der Weide werd het ‘Kledings- en Dekkingscomité 1940’ opgericht. Het comité werd bijgestaan door de ‘Vrouwelijke Vrijwillige Hulp’(V.V.H.). Doel van het comité was om de bevolking zo snel mogelijk te voorzien van huisraad en kleding.

In het hele land werden hulpcomités opgericht om de bevolking van de plaatsen die waren getroffen door de oorlogshandelingen de noodzakelijke hulp te bieden.

Voor Wageningen kwam de hulp uit Arnhem, Bennekom, Bussum, Groningen, Nijmegen, Oosterbeek, Renkum, Tiel en Velp. Alle uit deze plaatsen afkomstige goederen werd opgeslagen in de (hulp)Aula van de landbouwhogeschool aan de Duivendaal. De hulp kwam zo snel op gang dat al op maandag 20 mei met de verdeling kon worden begonnen. De leiding lag in handen van de heer M. Heijbroek uit Oosterbeek, bijgestaan door de dames Auer, Lensen en IJzerman en de heren Van Beek, Hakstege, van Hattum, Leunk, Onderstal en Wien.

In september werden er door het hulpcomité nog een aantal haarden en fornuizen ter verdeling aangekocht. In die maand waren ook de voornaamste herstelwerkzaamheden aan de beschadigde huizen, gebouwen en straten gereed. Ook de plannen voor wederopbouw van de verwoeste woningen en bedrijven was gereed.

 

Bronnen
Gemeenteverslag 1940
Wageningen in een bewogen tijd, G de Waert.

Reacties zijn gesloten.